Як навчити дитину писати виклад

Писати виклад є однією з найбільш важких і важливих завдань при навчанні дитини письмовій промови. Цей процес займає досить тривалий період часу і вимагає старанності та послідовності дії педагога або батька. Також, як і при навчанні написання творів необхідно, щоб вони самі володіли цим навиком, а дитина володів базовими знаннями в граматиці мови, синтаксис і побудові речень. Починати навчати тому, як правильно писати виклад слід ще у перших класах початкової школи, де закладаються основи зв’язковий і правильної вимови у дітей.

Коли дитина працює над викладом, він знайомиться з тим, як потрібно описувати, що таке оповідання або міркування, як можна емоційно забарвити мова, що таке стилі мови і т. д. Особливо слід підкреслити, що саме написання викладів здатне залучити дітей до кращих зразків мови і відкрити талант письменника.

Типи експозицій

У шкільній практиці прийнято виділяти наступні типи експозицій:

 • Стислі;
 • Докладні;
 • Вибіркові;
 • Творчі.

При підведенні результатів роботи оцінюються:

 • Наскільки точно, послідовно і без спотворень або неточностей передано зміст тексту;
 • Граматичне і стилістичне оформлення мовлення;
 • Наявність або кількість орфографічних помилок.

Можливі проблеми і як їх уникнути

В залежності від поставленої задачі, тобто типу викладу, у дитини можуть виникнути деякі труднощі:

 • Докладний виклад вимагає уважності до деталей розповіді та опису у тексті. Необхідно навчити, як оформляти виклад, як пов’язувати речення між собою, звертаючи увагу на правильну послідовність подій у часі і просторі, причинно-наслідкові зв’язки. Надалі це допомагає розвивати логіку і пам’ять у дитини. Особливо корисні викладу при навчанні орфографії — діти можуть використовувати важкі слова і граматичні форми, введені в текст з метою вправ. Педагог повинен допомогти скласти список опорних слів, які можуть бути важкими у написанні та розумінні їх значення.
 • Також слід навчити дітей писати короткі (стислі) викладу, які є найбільш складним різновидом викладів. Знаючи, як правильно навчити цього, педагог може істотно допомогти дитині вибрати суттєві деталі, без яких текст втратить послідовність і зв’язність, а також передати основний зміст без втрат. Слід проводити колективні бесіди, протягом цього часу діти повинні визначити, що є головним, а що можна опустити.
 • Навчити як писати вибіркові викладу дещо простіше і, мабуть, тому йому не приділяють належної уваги в школі. Працюючи над цим, слід звернути увагу дітей на той уривок або подія, яке слід надалі викласти. Труднощі можуть виникнути, якщо необхідна інформація «розкидана» по тексту. Однак, якщо правильно навчити цього виду письмової мови, то діти зможуть правильно відбирати і збирати важливий матеріал для своїх висловлювань, систематизувати його, а також саме вибіркові викладу сприяють розвитку вибірковості і активності мислення, його здатності абстрагуватися.
 • Найбільшу любов діти зазвичай відчувають до творчого викладу, адже саме в них дитина може проявити свій творчий потенціал і індивідуальність. Творча складова здатна розвинути уяву дитини, прищепити любов до читання художньої літератури, а, відповідно, і навчити розуміння задуму та основної думки твору. Але, слід враховувати, що можливі й труднощі. Не всі діти можуть вжитися в роль, зрозуміти події, що відбуваються, і бачити їх з точки зору героя, його віку і способу життя, якщо потрібно писати від першої особи. Кілька простіше навчити творчому доповнення тексту, так як діти охоче придумують подальший розвиток подій, проектуючи в викладу свій власний досвід, уяву і переживання. При написанні від третьої особи слід приділити увагу дитини граматики та орфографії.

Дуже важливо завжди розуміти, що тільки самостійне написання викладів та інших видів писемного мовлення, мова спирається на самих дітей, а не на списування, має вводитися як можна раніше.

Як написати стислий виклад на ДПА:

Залишити коментар