Розвиток словника дітей дошкільного віку

Одним із суттєвих показників гармонійного розвитку дитини є її словниковий запас – той обсяг слів, якими він користується в процесі спілкування і навчання.

Фахівці підрахували, що у віці півтора років словниковий запас маленьких дітей може налічувати не більше 50 слів, а до п’ятирічного віку малюки вже вільно оперують 2000-2500 слів. Однак важливий не тільки кількісний показник (скільки слів використовує дитина), але і якісний – наскільки він розуміє значення слів, якими користується, правильно вживає потрібні словоформи.

Саме тому розвиток словника дітей дошкільного віку – дуже важливий напрямок у дошкільному навчанні і вихованні.

Особливості розвитку словникового запасу дошкільнят

На початковому етапі лексикон дитини поповнюється в основному за рахунок слів, які він часто чує в процесі побутового спілкування з родичами.

У віці одного-трьох років дитина засвоює такі категорії слів:

 • назви іграшок, імена членів родини; слова, що позначають елементи побуту, що оточує дитину (посудні та постільні приналежності, меблі, їжа);
 • слова, демонструють знання про навколишній природі: назви погодних явищ і пір року, найменування найбільш поширених і простих у вимові рослин і тварин;

У цьому періоді здатність дітей оперувати емоційно-оцінною лексикою (словами, що позначають емоційні стани, якісні характеристики предметів) ще вкрай низька.

У віці 4-5 років відбувається суттєвий стрибок не тільки у кількісному наповненні словникового запасу (1500-2000) слів, але і в його якісному вмісті. Дитина починає активно використовувати наступні тематичні групи:

 • слова, що позначають переживання і почуття: веселий, сумний, радісний;
 • оцінювати предмети та явища за їх якісним характеристикам: висока, гаряче, важкий;
 • пробувати свої сили в словообразовании, вживаючи зменшувально-пестливі форми слів: мамо, голубонько. Утворювати словоформи спільнокореневих слів, наприклад, форми, що позначають дитинчат тварин: кіт – котик – кошеня, качка – каченя, гусак – гусеня і т. д;

У віці 5-6 років кількісний запас словникового складу дошкільника може становити вже близько 3000-4000 тисяч слів, при цьому також відбувається черговий ривок у його якісному наповненні. Дошкільник починає вживати наступну групу понять:

 • лексику, що позначає часові інтервали: години, дні тижня, хвилини, місяці. Слова, що описують категорію простору: верх – низ, право – ліво;
 • прості і складні числівники (один, п’ять, десять, двадцять);
 • слова, що позначають категорії суспільствознавства: народ країни, Батьківщина, праця, національна армія, держава;

Спостерігаючи за розвитком словникового запасу дошкільнят, фахівці виділили користу моментів, на які необхідно звертати увагу.

Особливості поповнення словника дітей різними видами частин мови

Швидше і охочіше за все діти починають використовувати іменники і дієслова, що дозволяє їм легко позначати предмети і дії, які провадяться з цими предметами. А ось така важлива частина мови, як прикметник, використовується дошкільниками неохоче. Між тим активне використання імен прикметників дозволяє зробити мова красивою і насиченою, дає можливість складати поширені речення і повноцінні мовленнєві конструкції. Тому необхідно, щоб батьки приділяли більше уваги опису ознак предметів і явищ, їх якісними характеристиками.

Активний і пасивний словниковий запас

Дуже часто буває так, що діти знають слово, але не використовує його у своїй промові. Це пов’язано з тим, що вони не зовсім чітко уявляють собі значення цих слів і сферу їх вживання. Тому важливо відслідковувати наявність «мертвих» слів у лексиконі дошкільника і «переводити» їх з пасивного словника в активний.

Для цього необхідно:

 • Пояснити значення «мертвого» слова, його чітко проговорити кілька разів. Таким чином, ви активізуєте не тільки слуховий механізм сприйняття інформації, але і м’язової-руховий, тобто вимова слова закріпиться в пам’яті мовного апарату виголошує його людини.
 • Частіше вживати слово в потрібній ситуації. Бажано також підібрати рядки літературних творів, в яких це слово вживається і його значення легко зрозуміти з контексту.

Можна використовувати антонимичные значення для тлумачення сенсу нового слова. Деяким дітям легше запам’ятати інформацію, відштовхуючись «від протилежного», тобто від протилежного значення слова.

Розвиваємо словниковий запас дошкільника

Читаємо з дитиною

Читаючи вголос дошкільнику, обов’язково звертайте увагу на наступні моменти:

 • Чітко вимовляйте слова, дотримуючись правильну постановку наголосів і артикуляцію.
 • Обов’язково пояснюйте значення незнайомих слів, що зустрічаються в тексті, звертайте увагу на їх вимову, у разі необхідності, на наступний день повторюйте нові слова, попросивши дитину пояснити їх значення.

Читання книг забезпечить повноцінний розвиток словникового запасу дітей дошкільного віку, і дуже важливо, щоб діти полюбили читати книги.

Прищепивши у дитини любов до читання, ви не тільки забезпечите якісний джерело поповнення її словникового запасу, але і сприятимете розвитку навичок грамотного письма.

Це буде обумовлено роботою зорової пам’яті – часто багато читають діти пишуть грамотно, не обтяжуючи себе знанням орфограмм. Вони просто «фотографують» правильне написання слова, залишають в зорової пам’яті його правильний варіант.

Ігри та завдання для розширення словникового запасу

«Провідник» – під час прогулянки закрийте очі, і попросіть малюка побути вашим «провідником», максимально точно описуючи вам, що він бачить навколо себе. Можна ускладнити завдання, попросивши дитину по можливості не використовувати одні і ті ж слова.

Ігри з м’ячем дозволяють не тільки розширити словниковий запас дітей, а й розвинути логічне мислення, узагальнюючи пізнання в області слів різних лексичних груп.

«Називаємо тварин» – ведучий по черзі кидає м’яч дітям. Завдання дитини – піймавши м’яч, відповісти, назвавши яке-небудь тварина. Із гри вибувають ті діти, які не змогли назвати тварину, коли підійшла їхня черга. Переможцем буде той гравець, який найдовше протримається, назвавши більшу кількість тварин.

Цей же варіант гри можна використовувати для закріплення знання слів з інших узагальнюючих категорій: «транспорт», «фрукти», «овочі», «рослини» і т. д.

«Де хто живе?» – ведучий, кидаючи м’ячик дітям, задає питання:

Хто живе в норі? – /кріт, миша, лисиця, їжак/.

Хто живе в річці? – /жаба, риба, видра/.

Хто живе в морі? – /кіт, восьминіг, дельфін, медуза/.

Це гра дозволить розширити не тільки словниковий запас дітей, а й зміцнити їх знання про навколишній світ.

«Великий – маленький»

Тренуємо навички утворення словоформ із зменшувально-пестливим значенням. Поясніть дитині на прикладі, як виходять такі слова: стілець-стільчик, вилка-вилочка, ключ-ключ, яблуко-яблучко. Кидаючи дитині м’ячик, назвіть слово, від якого він повинен утворити зменшувально-ласкательную форму. Спочатку давайте йому на виконання цього завдання достатньо часу, не квапте.

Завдань, що дозволяють ефективно поповнювати і розвивати словниковий запас дошкільників дуже багато, вибирайте з них ті, виконання яких доставлять юним учням задоволення. Наприклад, рухомим дітям краще запропонувати завдання з м’ячем, флегматичним і наглядовою – завдання описового характеру, які передбачають аналіз явищ, предметів і ситуацій.

Своєчасне розвиток словникового запасу дітей дошкільного віку дозволить їм легко оволодівати навичками правильної зв’язного мовлення, а також сприятиме в майбутньому гармонійному розвитку їх інтелекту та логічного мислення.

Логопедичні уроки на поповнення словникового запасу дитини:

Залишити коментар