Емоційно-вольові порушення у дітей

Найчастіше турбота батьків основним чином сконцентрована в галузі фізичного здоров’я дітей, тоді, коли достатньої уваги емоційному стану дитини не приділяється, а деякі ранні тривожні симптоми порушень в емоційно-вольовій сфері сприймаються як тимчасові, властиві віком, і тому безпечні.

Емоції відіграють важливу роль з самого початку життя малюка, і служать індикатором його ставлення до батьків і до того, що його оточує. В даний час, поряд із загальними проблемами здоров’я у дітей, фахівці з стурбованістю відзначають зростання емоційно-вольових розладів, які виливаються у більш серйозні проблеми у вигляді низької соціальної адаптації, схильності до асоціальної поведінки, труднощів у навчанні.

Зовнішні прояви порушень емоційно-вольової сфери в дитячому віці

Незважаючи на те, що не варто самостійно ставити не тільки медичні діагнози, але і діагнози в області психологічного здоров’я, а краще довірити це професіоналам, є ряд ознак порушень емоційно-вольової сфери, наявність яких повинно стати причиною звернення до фахівців.

Порушення в емоційно-вольовій сфері особистості дитини мають характерні особливості вікових проявів. Так, наприклад, якщо дорослі систематично зазначають у свого малюка в ранньому віці такі поведінкові характеристики, як надмірна агресивність або пасивність, плаксивість, «застрявання» на певній емоції, то, можливо, що це ранній прояв емоційних розладів.

У дошкільному віці до зазначених вище симптомів, можуть додатися невміння дотримуватися норм і правил поведінки, недостатній розвиток самостійності. У шкільному віці ці відхилення, поряд з переліченими, можуть поєднуватися з невпевненістю в собі, порушенням соціальної взаємодії, зниженням цілеспрямованості, неадекватністю самооцінки.

Важливо розуміти, що про існування порушень варто судити не по наявності одиничного ознаки, яка може бути реакцією дитини на конкретну ситуацію, а по сукупності декількох характерних симптомів.

Основні зовнішні прояви виглядають наступним чином:

Емоційна напруженість. При підвищеній емоційній напруженості, крім загальновідомих проявів також яскраво можуть бути виражені труднощі в організації розумової діяльності, зниження ігрової активності, характерної для конкретного віку.

 • Швидке психічне стомлення дитини у порівнянні з однолітками або з більш раннім поведінкою виражається в тому, що дитині важко зосереджуватися, він може демонструвати явне негативне ставлення до ситуацій, де необхідно прояв розумових, інтелектуальних якостей.
 • Підвищена тривожність. Підвищена тривожність, крім відомих ознак, може виражатися у уникнення соціальних контактів, зниження прагнення до спілкування.
 • Агресивність. Прояви можуть бути у вигляді демонстративної непокори дорослим, фізичної агресії та вербальної агресії. Також його агресія може бути спрямована на самого себе, він може заподіювати собі біль. Дитина стає неслухняним і з великим трудом піддаються виховним впливам дорослих.
 • Відсутність емпатії. Емпатія — здатність відчувати і розуміти емоції іншої людини, співпереживати. При порушеннях емоційно-вольової сфери ця ознака, як правило, супроводжується підвищеною тривожністю. Нездатність до емпатії також може бути тривожним ознакою психічного розладу або затримки інтелектуального розвитку.
 • Неготовність і небажання долати труднощі. Дитина млявий, з незадоволенням контактує з дорослими. Крайні прояви в поведінці, можуть виглядати як повне ігнорування батьків або інших дорослих — в певних ситуаціях дитина може зробити вигляд, що не чує дорослого.
 • Низька мотивація до успіху. Характерною ознакою низької мотивації до успіху є прагнення уникати гіпотетичних невдач, тому дитина з незадоволенням береться за нові завдання, намагається уникнути ситуацій, де є навіть найменші сумніви в результаті. Дуже складно умовити його спробувати що-небудь зробити. Частим відповіддю в цій ситуації є: «не вийде», «не вмію». Батьки це помилково можуть тлумачити як прояви ліні.
 • Висловлена недовіра до оточуючих. Може проявлятися як ворожість, часто сполучена плаксивістю, діти шкільного віку можуть виявляти це як надмірну критичність до висловлювань і вчинків як однолітків, так і дорослих, які її оточують.
 • Надмірна імпульсивність дитини, як правило, виявляється в слабкому самоконтролі та недостатньої усвідомленості своїх дій.
 • Уникнення близьких контактів з оточуючими людьми. Дитина може відштовхувати оточуючих зауваженнями, що виражають презирство або нетерпіння, зухвалістю і т. п.

Формування емоційно-вольової сфери дитини

Прояв емоцій батьки спостерігають з самого початку життя дитини, з їх допомогою відбувається спілкування з батьками, так малюк показує, що йому добре, або він відчуває неприємні відчуття.

У подальшому, в процесі дорослішання, перед дитиною виникають проблеми, які йому доводиться вирішувати з різним ступенем самостійності. Ставлення до проблеми або ситуації викликає певний емоційний відгук, а спроби впливу на проблему – додаткові емоції. Іншими словами, якщо дитині доводиться проявляти довільність у здійсненні будь-яких дій, де основним мотивом буде не «хочу», а «треба», тобто для вирішення проблеми потрібно вольове зусилля, на ділі це і буде означати здійснення вольового акту.

По мірі дорослішання, емоції також перетерплюють певні зміни, що розвиваються. Діти в цьому віці вчаться відчувати і здатні демонструвати вже більш складні прояви емоцій. Основною рисою правильного емоційно-вольового розвитку дитини є зростаюче вміння контролювати прояв емоцій.

Основні причини порушень емоційно-вольової сфери дитини

Дитячі психологи особливий акцент роблять на твердженні, що розвиток особистості дитини, може гармонійно відбуватися тільки при достатньому довірчому спілкуванні з близькими дорослими.

Основними причинами порушень є:

 1. перенесені стреси;
 2. відставання в інтелектуальному розвитку;
 3. недостатність емоційних контактів із близькими дорослими;
 4. соціально-побутові причини;
 5. фільми та комп’ютерні ігри, не призначені для його віку;
 6. ряд інших причин, що викликають у дитини внутрішній дискомфорт і відчуття неповноцінності.

Порушення дитячої емоційної сфери проявляються набагато частіше і яскравіше в періоди так званих вікових криз. Яскравим прикладом таких точок дорослішання можуть бути кризи «Я сам» у віці трьох років і «Криза перехідного віку» в підлітковому періоді.

Діагностика порушень

Для корекції порушень важливо своєчасне і правильне діагностування з урахуванням причин розвитку відхилень. В арсеналі психологів цілий ряд спеціальних методик і тестів для оцінки розвитку та психологічного стану дитини з урахуванням її вікових особливостей.

Для дошкільнят, як правило, застосовуються проективні методики діагностики:

 • тест за коштами малюнка;
 • колірний тест Люшера;
 • шкала тривожності Бека;
 • опитувальник «Самопочуття, активність, настрій» (САН);
 • тест шкільної тривожності Філіпса та багато інших.

Корекція порушень емоційно-вольової сфери в дитячому віці

Що робити якщо поведінка малюка змушує припускати наявність такого розладу? Насамперед, важливо розуміти, що ці порушення можна і потрібно коригувати. Не варто сподіватися тільки на фахівців, роль батьків в корекції поведінкових особливостей характеру дитини дуже важлива.

Важливим моментом, що дозволяє закласти фундамент благополучного вирішення даної проблеми, є встановлення контакту і довірчих стосунків батьків з дитиною. В спілкуванні потрібно уникати критичних оцінок, показувати доброзичливе ставлення, зберігати спокій, більше хвалити адекватні прояви почуттів, слід щиро цікавитися його почуттями і співпереживати.

Звернення до психолога

Для усунення порушень емоційної сфери слід звернутися до дитячого психолога, який за допомогою спеціальних занять, допоможе навчитися правильно реагувати при виникненні стресових ситуацій і контролювати свої почуття. Також важливим моментом є робота психолога з самими батьками.

У психології в даний час описано безліч способів корекції дитячих порушень у формі ігрової терапії. Як відомо, найкраще навчання відбувається із залученням позитивних емоцій. Навчання правильній поведінці не виняток.

Цінність ряду методів полягає в тому, що їх успішно можуть застосовувати не тільки самі фахівці, але і батьки, зацікавлені в органічному розвитку свого малюка.

Практичні методи корекції

Такі, зокрема, методи казкотерапії та лялькотерапії. Їх основним принципом є ідентифікація дитини з персонажем казки або його улюбленою іграшкою в процесі гри. Дитина проектує свою проблему на головного героя, іграшку і, в процесі гри, за сюжетом дозволяє їх.

Зрозуміло, всі ці методи передбачають обов’язкову безпосередню залучення дорослих у процес гри.

Якщо батьками в процесі виховання приділяється достатню та належну увагу таким сторонам розвитку дитячої особистості, як емоційно-вольова сфера, то в майбутньому це дозволить значно легше пережити період підліткового становлення особистості, який, як відомо багатьом, може внести ряд серйозних відхилень у поведінку дитини.

Накопичений психологами досвід роботи показує, що не тільки врахування особливостей вікового розвитку, грунтовний підбір діагностичних методик і технік психологічної корекції, дає змогу фахівцям успішно вирішувати проблеми порушення гармонійного розвитку особистості, вирішальним чинником у цій області завжди будуть батьківська увага, терпіння, турбота і любов.

Лекція викладача про емоційно-вольової сфери дошкільників:

Залишити коментар